17.05 — 20.06.2007One Man ShowEvgeny Chubarov

17.05 — 20.06.2007One Man ShowEvgeny Chubarov

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition

  Abstract composition
  1993–1995
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition

  Abstract composition
  1993–1995
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition

  Abstract composition
  1993–1995
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition (diptych)

  Abstract composition (diptych)
  1991–1993
  Oil on canvas
  300 x 400 cm

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition

  Abstract composition
  1993–1995
  Oil on canvas
  300 x 200 cm

 • Eugeny Chubarov - Abstract composition

  Abstract composition
  1995
  Oil on canvas
  300 x 200 cm